Het ondersteunen van het ontplooien van humanitaire, sociale en maatschappelijke activiteiten in Helmond door instellingen, groepen, verenigingen en individuen uit Helmond.

In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan met algemene stemmen van het voorafgaande worden afgeweken.

De stichting tracht haar doel te bereiken met alle haar ten dienste staande middelen