In Helmond in het Binderseind staat het vakbondsgebouw “de Binderpoort”. Dit pand werd in het verleden veelvuldig gebruikt door diverse FNV-vakbonden uit Helmond en omstreken. Er werden bestuurs- en jaarvergaderingen en actiebijeenkomsten gehouden. Echter door wijzigingen in de structuren van de vakbonden en het opheffen van de afdeling Helmond werd er veel minder gebruik gemaakt van dit gebouw en werd het bestuur van de stichting, die het pand beheerde en exploiteerde, geconfronteerd met grote exploitatieverliezen. Uiteindelijk heeft het bestuur moeten besluiten om het pand te verkopen en de opbrengst van deze verkoop heeft men met een gering risico belegd. Met de renteopbrengsten hiervan betaalt men de subsidietoekenningen.