Wegens het vertrek van één van de bestuursleden zijn wij op zoek naar een:

Bestuurslid

De Stichting N.K.V.- Gebouw heeft van oudsher een relatie met vakbonden. Alle bestuursleden van de Stichting zijn dan ook lid van een vakbond die aangesloten is bij de F.N.V. Ook van het nieuw te benoemen bestuurslid zal gevraagd worden aan deze eis te voldoen. Van het te benoemen bestuurslid wordt tevens verwacht dat hij/zij een afgewogen, kritische inbreng heeft bij de beoordeling van subsidieaanvragen door Helmondse instellingen, groepen, verenigingen en particulieren. Tevens wordt van het bestuurslid verwacht dat hij/zij binnen het bestuur een waardevolle bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van het subsidiebeleid van de Stichting. De tijdsinvestering bedraagt maximaal 2 avonden per maand. Het bestuur acht verjonging binnen het bestuur zeer wenselijk. Kandidaten worden verzocht hier rekening mee te houden.

Heeft u interesse in dit bestuurslidmaatschap dan wordt u uitgenodigd te reageren. Uw brief kunt u sturen naar de secretaris van de stichting, de heer Chris Warmerdam, Ruusbroeclaan 113, 5702 AW te Helmond of via ons e-mailadres info@nkv-gebouw.nl. Wilt u vooraf nadere inlichtingen dan kunt u bellen naar mevrouw Annelies Boetzkes, voorzitter van de stichting, telefoonnummer: 0492-549684.